loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
Media Expert - ekspert od łamania praw pracowniczych
Opublikowano dnia 08.01.2020 05:40
Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w sklepach Media Expert. Inspektorzy stwierdzili szereg nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

mediaexpert

Przypomnijmy, że 23 sierpnia ub. r. do jednego z elbląskich salonów Media Expert przyjechał kierownik regionalny wraz z dyrektorem makroregionu i wręczyli wypowiedzenia części pracowników. Kilka dni później, bo 26 sierpnia związkowcy zostali poinformowani o zwolnieniu pozostałych. Najpierw wypowiedzenia otrzymali ci, którzy mieli umowę na czas określony. Następnie – ci, których zatrudniono na etat na czas nieokreślony. Pod koniec sierpnia Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ "Solidarność" przyjął stanowisko ws. sytuacji w Organizacji Zakładowej Terg S.A. Media Expert.
 

"Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność solidaryzuje się z szykanowanymi pracownikami placówki handlowej S 102 w Elblągu. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań pracodawcy wymierzonych w pracowników i jednocześnie członków Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Wręczenie pracownikom wypowiedzeń umów o pracę z tego sklepu jednoznacznie odbieramy jako bezpardonowy atak na nowo powstałą Organizację Związkową. Pragniemy stwierdzić iż nie tak wyobrażaliśmy sobie współpracę strony społecznej jaką nie wątpliwie jest Organizacja Związkowa ze znaną firmą z polskim kapitałem"

- czytamy w przyjętym stanowisku. Niewiele wcześniej, bo w lipcu 2019 r., pracownicy z Elbląga podjęli decyzję o zorganizowaniu się i zasileniu szeregów członków NSZZ Solidarność. Przeprowadzono wybory, które koordynował Grzegorz Adamowicz - przewodniczący Zarządu Regionu.


19 grudnia przewodniczący Adamowicz otrzymał z Państwowej Inspekcji Pracy raport dotyczący przeprowadzanych w ostatnim czasie kontroli w sklepach Media Expert. Wyniki są zatrważające. Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia: realizacja obowiązków pracodawców wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych; wynagrodzenia za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania i wypłacania pracownikom wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas korzystania z urlopu wypoczynkowego, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz wypłat premii ustalanych na podstawie obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych; czas pracy - prawo pracowników do odpoczynku dobowego i tygodniowego, przestrzegania maksymalnych norm czasu pracy, dopuszczalności zatrudniania w godzinach nadliczbowych, wywiązywania się z obowiązku terminowego przekazywania pracowników rozkładów czasu pracy, a także poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy; terminów udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych, w tym przestrzegania obowiązku udzielania urlopów zaległych do końca września następnego roku kalendarzowego; prowadzenia dokumentacji pracowniczej - akt osobowych, dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, a przede wszystkim realizacji przez pracodawców obowiązku potwierdzenia pracownikom na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem do pracy; przestrzegania przez pracodawcę zakazu dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zapewniania pracownikom stosownych szkoleń dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy; oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy zorganizowanych w marketach oraz realizacji obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w zakresie kompetencji organów Państwowej inspekcji Pracy. Łącznie inspektorzy pracy, od 29 października do 11 grudnia ub. r. przeprowadzili 24 kontrole w sklepach w całej Polsce.
 

"W największym stopniu naruszone zostały przepisy dotyczące czasu pracy, tj. przede wszystkim przepisy o brak zapewnienia pracownikom w każdej dobie prawa do nieprzerwanego 11 godzinnego odpoczynku; zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym łącznie z normatywnym czasem pracy 48 godzin przeciętnie na tydzień; niezapewnienie pracownikom dostatecznej liczby dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy; brak właściwej dokumentacji dotyczącej pracy pracowników w godzinach nadliczbowych; niewywiązywanie się z obowiązku przekazania pracownikom harmonogramów czasu pracy na 7 dni przed rozpoczęciem pracy"

- czytamy w raporcie pokontrolnym. 


W czasie kontroli stwierdzono także, że pracownikom nie są udzielane zaległe urlopy wypoczynkowe do końca września następnego roku kalendarzowego, czym naruszono art. 168 Kodeksu pracy. Potwierdziły się również podnoszone przez przewodniczącego Adamowicza w piśmie do PIP nieprawidłowości dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników, dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnych zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, nieprzekazywania pracownikom na piśmie umów o pracę przed rozpoczęciem przez nich pracy. W wyniku kontroli prowadzonych w poszczególnych sklepach, inspektorzy stwierdzili również liczne nieprawidłowości dotyczące takich zagadnień jak: obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, stosowanie właściwego oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy, czy przestrzeganie przepisów dotyczących transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania oraz dotyczących dróg ewakuacyjnych. W kwestii wypłacania pracownikom wynagrodzenia, jak i również jego potrącania stwierdzono pojedyncze przypadki błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia.
 

"Faktem jest, iż cześć pracowników w umowach o pracę nie ma zagwarantowanej stawki wynagrodzenia zasadniczego, na poziomie co najmniej równym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę"

- czytamy w raporcie. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy inspektorzy skierowali do pracodawcy środki prawne tj. wystąpienia i nakazy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto przeprowadzili wobec osób odpowiedzialnych, postępowania o popełnienie czynów wypełniających znamiona wykroczeń.Marcin Koziestański

Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer

--> POBIERZ WYDANIE CYFROWE


Sprawdź w których placówkach Poczty Polskiej kupisz "TS": https://bit.ly/tysolnapoczcie

Związek
więcej
Wideo gen. Komornicki: Rosjanie przygotowują się do wojny na dużą skalę
Blogi
avatar
europoseł Zbigniew
Kuźmiuk

Kuźmiuk: Trzaskowski, który obiecał kilkanaście parkingów w Warszawie, otworzył parking w Nadarzynie
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć nie jest na urlopie, raczej nie bywa w pracy, natomiast wojażuje po Polsce i nawet tego nie ukrywa, że prowadzi kampanie wyborczą, mimo że jego komitet nie jest jeszcze zarejestrowany.
avatar
Ryszard
Czarnecki

Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet w Polsce - jestem optymistą
Zapraszam do lektury zapisu mojego wywiadu dla Polsat Sport, udzielonego w programie „Poranek z Polsat Sport”. Rozmowę przeprowadził red. Paweł Sikora.
avatar
Jerzy
Bukowski

Kampania pozytywna czy negatywna?
Wkrótce dowiemy się, jaką taktykę obrali poszczególni pretendenci i jak będą ją realizować w trakcie kampanii.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.