Kontakt

TYSOL Sp. z o.o.

Wydawca „Tygodnika Solidarność” czasopisma NSZZ Solidarność oraz portalu Tysol.pl

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk pokój 323

tel.: 58 308 42 69,

e-mail: [email protected]  


Adres redakcji:

ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

tel.: 22 88 22 796 

e-mail: [email protected]


Redaktor Naczelny „Tygodnika Solidarność”:

Michał Ossowski

 

Zastępca Redaktor Naczelny „Tygodnika Solidarność”:

Cezary Krysztopa, Rafał Woś

 

Redaktor Naczelny portalu Tysol.pl:

Cezary Krysztopa


Sekretarz redakcji:

Beata Rojek

[email protected]

tel.: 22 882 27 80


Administracja i księgowość:

tel.: 58 308 42 69

fax. 58 308 43 42

e-mail: [email protected]


Prenumerata:

tel.  58 308 42 69

fax. 58 308 43 42

e-mail: [email protected]


Biuro Zarządu Spółki

Karolina Łuźniak-Marchlewska

Asystent Zarządu

kom. 508 169 537

e-mail: [email protected] 


Dział marketingu

Konrad Wernicki

Kierownik Działu Marketingu

kom. 510 075 689

e-mail: [email protected]


Sprawy wydawnicze i kolportaż i archiwum „Tygodnika Solidarność”

Grzegorz Zawadzki

Asystent Zarządu Specjalista ds. Wydawniczych

kom. 503 189 265

e-mail: [email protected]

 

Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałów.

Emerytury
Stażowe