Wydawnictwo

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ Czasopismo NSZZ Solidarność

Adres redakcji: ul. Prosta 30, 00-838 Warszawa

e-mail: [email protected] Tel./fax: 228822796

Wybór tekstów z każdego numeru „TS” na stronie: www.tysol.pl


 

Prezes zarządu: Michał Ossowski
 

Redaktor naczelny: Michał Ossowski 
 

Zastępca redaktora naczelnego: Cezary Krysztopa
 

Sekretarze redakcji: Ewa Banaszkiewicz, Beata Rojek, Aleksandra Sepełowska

tel. 22 882 27 80
 

Dziennikarze: tel./fax 22 882 27 96; 22 882 08 21
 

Bartosz Boruciak, Aleksandra Jakubiak, Mateusz Kosiński, Marcin Krzeszowiec, Barbara Michałowska, Jakub Pacan, Agnieszka Żurek

 

Felieton i komentarz: Waldemar Biniecki, Marek Jan Chodakiewicz, Karol Gac, Grzegorz Gołębiewski, Paweł Janowski, Grzegorz J. Kałuża, Cezary Krysztopa
 

Stali współpracownicy: Andrzej Berezowski, Paweł Gabryś-Kurowski, Piotr Łopuszański,  Przemysław Miller, Tomasz Oleksiewicz, Jakub Szmit, Mateusz Wyrwich
 

Foto: Tomasz Gutry, Marcin Żegliński
 

Łamanie: Andrzej Chojnacki, Małgorzata Lewicka-Koniak
 

Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałówDział marketingu:
Konrad Wernicki tel. 510 075 689, e-mail: [email protected]Sprawy wydawnicze, kolportaż i archiwum „Tygodnika Solidarność”
Grzegorz Zawadzki tel. 503 189 265 e-mail: [email protected]

 Kolportaż: tel. 22 882 27 80, e-mail: [email protected]


Księgowość: 58 308 42 69  e-mail: [email protected]

 
 

Wydawca: TYSOL Sp. z o.o., 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

nr konta: Mbank 58 1140 1065 0000 2038 9400 1001

 

Emerytury
Stażowe