Sprawa ks. Michała Olszewskiego. Jest oświadczenie Fundacji Profeto: Czujemy się ofiarami przemocy

Prokuratura postawiła w środę zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest czterech urzędników resortu sprawiedliwości i „beneficjent funduszu” ks. Michał Olszewski.
Pilne! Sprawa ks. Michała Olszewskiego. Jest oświadczenie Fundacji Profeto: Czujemy się ofiarami przemocy
Pilne! / grafika własna

- Drodzy Przyjaciele Fundacji Profeto!

W związku z licznymi pytaniami czujemy się w obowiązku poinformować Was, że założyciel naszej Fundacji ks. Michał Olszewski SCJ został aresztowany na trzy miesiące. Taką formę działania uważamy za dotkliwie niesprawiedliwą. Pomieszczenia Fundacji zostały przeszukane, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura posiadają wszystkie dokumenty związane z finansowaniem projektu "Archipelag – wyspy wolne od przemocy" ze środków Funduszu Sprawiedliwości i – z tego, co nam wiadomo – przeprowadziły w tej sprawie audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Konta Fundacji zostały zablokowane, dlatego prosimy, by nie dokonywać wpłat i zakupów. Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto, mimo że są to dzieła zupełnie osobne od projektu Archipelag.

Ks. Michał Olszewski wielokrotnie powtarza, że nie pozwoli wciągnąć projektu "Archipelag" dedykowanego ofiarom przemocy w bieżącą politykę. Dlatego też nie chcemy komentować tych niezwykle bolesnych wydarzeń, z wyjątkiem zapewnienia, że wszystkie nasze wysiłki zmierzały do zapewnienia beneficjentom Funduszu Sprawiedliwości całościowej i wielostronnej pomocy. Wierzymy, że "Archipelag – wyspy wolne od przemocy" powstanie i będzie służył wszystkim, bez względu na poglądy polityczne, wyznanie, płeć, orientację itd. 

Niestety w tym momencie sami czujemy się ofiarami przemocy i tak myślimy także o ks. Michale Olszewskim SCJ.

Komentatorów prosimy o rozwagę i umiar w wydawaniu sądów, a wszystkich ludzi dobrej woli prosimy, szczególnie u progu świąt zwycięstwa światła nad ciemnością, o modlitwę.

Ewelina Zamojska-Banaszczyk – Redaktor Naczelna.

- czytamy na stronie Fundacji Profeto.

Czytaj również: Znana z afery z Wrzosek kancelaria Clifford Chance w centrum skandalu finansowego w Niemczech

Nietypowy incydent na granicy polsko-ukraińskiej

 

Aresztowanie ks. Michała Olszewskiego

26 marca, ks. Michał Olszewski został zatrzymany przez ABW na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– Rzeczywiście funkcjonariusze ABW przyszli i prowadzili czynności w Warszawie, w Stopnicy i w Stadnikach. Tam były czasowe miejsca, gdzie Profeto prowadziło swoją działalność. Natomiast miejscem realnego funkcjonowania tej Fundacji dzisiaj są Stadniki. Funkcjonariusze ABW dostali pismo z Prokuratury Krajowej z nakazem sprawdzenia pomieszczeń, które należały, lub były w użytku Profeto w celu wyjaśnienia i zebrania dowodów związanych z Funduszem Sprawiedliwości – informuje w rozmowie z KAI rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów, ks. Włodzimierz Płatek SCJ. – W Warszawie i w Stopnicy czynności trwały krótko, ponieważ nie było tam żadnych materiałów. Natomiast w Stadnikach od rana do godz. 15.00 – dodaje.

Zgromadzenie nie ma kontaktu z ks. Michałem. – Od wczoraj nie odbiera telefonu. Nie wiemy, gdzie jest przetrzymywany – mówi ks. Płatek.

 

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Pieniądze Funduszu pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Ze środków tych sfinansowano, m.in. sprzęt dla szpitali. Beneficjentem Funduszu jest także fundacja Profeto, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych na warszawskim Wilanowie, pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości twierdzi, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu dotacji na projekt.

 

Fundacja Profeto

To w ramach Fundacji Profeto powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Inicjatywa powołania centrum terapeutycznego pojawiła się w 2019 r. Wówczas ks. Michał wraz ze współpracownikami zaproponował stworzenie miejsca, które będzie służyć ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej, jak i ofiarom cyberprzemocy. Działać ma całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie otrzymają osoby, rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Będzie to pomoc zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, jak nocleg czy wyżywienie, jak i takich jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów, czy prawników. W budynku znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami i kilka dużych pomieszczeń do terapii grupowej. Dla dzieci i młodzieży zaprojektowano przestrzenie związane z muzykoterapią, arteterapią i teatroterapią.

Portal OKO.press informował, że w budynku miała znaleźć się sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura open space. Takie doniesienia zdementował jednak zarząd Fundacji w swoim oświadczeniu z 29 stycznia br.: „Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty”. Ks. Michał Olszewski w rozmowach z mediami wyjaśniał, że tzw. studia nagraniowe w „Archipelagu” to pomieszczenia do muzykoterapii.

Konkurs, który wygrała Fundacja Profeto na dotację na budowę ośrodka, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 17.02.2020 r. W ramach konkursu wniosek dotacyjny na budowę Centrum Fundacja złożyła w grudniu 2020 r. „Na początku kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 288 125 zł, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 343 119 zł, a wkład własny fundacji Profeto to kwota 2 945 006 zł. Umowę dotacyjną podpisaliśmy 15.04.2020 r.” – informowała Fundacja Profeto. Działkę, której łączny koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł., sfinansowano w całości ze środków własnych fundacji i Zgromadzenia Księży Sercanów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło z początkiem grudnia 2021 r. 

Fundacja Profeto wskazywała, że w efekcie pandemii i skutków wojny na Ukrainie w okresie 3 lat nastąpił drastyczny wzrost kosztów budowlanych. „Fundacja zmuszona była kilkukrotnie wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbami o zwiększenie wartości dotacji i Ministerstwo wyrażało zgody na nasze prośby. Wartość projektu wynosi obecnie ponad 104 mln zł, z czego wartość zapisanej dotacji to kwota 98,9 mln zł. Warto jednak podkreślić, że fundacja Profeto wnosi 5% wkładu własnego. Dotychczas Fundacja otrzymała dotację w wysokości 66 mln zł, a wkład własny poniesiony przez Fundację w związku z prowadzoną inwestycją wyniósł już ponad 5 mln zł.” – pisali w oświadczeniu z 19 stycznia br.

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, prowadzi także działalność wydawniczą.

Pomaga również tzw. trudnej młodzieży, czyli osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu, czy mającym konflikt z prawem. Oferuje nie tylko wsparcie materialne, ale także psychologiczne. Pomoc otrzymują także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja deklarowała pomoc bez względu na wyznanie, itp.

Działania informacyjne Fundacja prowadzi za pośrednictwem portalu i radia.

 

Oświadczenie Zespołu KEP z 10 lutego

W oświadczeniu Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji opublikowanym 10 lutego, pisano, że „Ataki medialne skierowane są w stronę ks. Michała Olszewskiego SCJ oraz Fundacji Profeto w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, pogłębiają też cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Potrzeba stworzenia Archipelagu – Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne” czytamy w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący Zespołu bp Artur Ważny.

 

Kim jest ks. Michał Olszewski?

Ksiądz Michał Olszewski znany jest nie tylko jako prezes Fundacji Profeto, ale przede wszystkim rekolekcjonista, skupiony na ewangelizacji młodzieży.

Urodził się 5 marca 1982 w Rabce-Zdroju. Po maturze przerwał rozpoczęte studia na Politechnice Warszawskiej, aby 1 lutego 2002 r. wstąpić do postulatu do Klasztoru Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. We wrześniu 2002 r. rozpoczął nowicjat w Stopnicy. Tam też 21 września 2003 r. złożył profesję zakonną. Studiował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach na studiach filozoficzno-teologicznych. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2007 r., a święcenie kapłańskie przyjął 23 maja 2009 r. z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 

Pierwszą parafią, do której trafił, była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zajmował się tam duszpasterstwem młodzieży. Wraz z współbraćmi zorganizował w Łagiewnikach Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Wziął udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taize w Poznaniu. Jest organizatorem rekolekcji i wyjazdów dla młodych.

Podczas rocznego kursu w Rzymie, przygotowującego formatorów i wychowawców, trafił do watykańskiego klasztoru Dono di Maria, gdzie został wolontariuszem. Odprawiał wtenczas Msze św. dla bezdomnych i prostytutek.

Po powrocie do Polski został socjuszem mistrza nowicjatu w Stopnicy. Pełnił wówczas posługę egzorcysty w diecezji kieleckiej. Od 2017 r. jest rzecznikiem prasowym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz członkiem Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Męskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, wygłosił kilkaset serii rekolekcji na terenie całej Polski, w tym także dla młodych.

Za tworzenie różnorodnych form ewangelizacji młodzieży otrzymał w 2022 r. nagrodę Homo Dei „Pro Redemptione”.

 

Projekty

Jednym z pierwszych większych projektów jest portal profeto.pl, który działa od listopada 2012 r. Pomysł na portal powstał po pierwszych internetowych rekolekcjach, które ks. Michał O. zorganizował pod nazwą „Ciemne noce Nikodem”. Docelową grupą portalu są dorosłe osoby, między 18-40 rokiem życia. Zawiera, m.in. codzienne komentarze do liturgii Słowa. Dwa lata później powstało ewangelizacyjne Radio Profeto, które opierało się na nowoczesnej muzyce chrześcijańskiej.

Dzisiaj radia można słuchać w całej Małopolsce analogowo na 92.1 FM oraz 100.3 FM jak również w systemie cyfrowym DAB+ w kilkunastu lokalizacjach m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie czy Tarnowie, a także w internecie i przez aplikację mobilną.

Profeto jako grupa medialno-ewangelizacyjna posiada dwanaście różnych działów jak media, IT robiąc oprogramowanie dla Kościoła, działalność charytatywną, wydawniczą i ewangelizacyjną. 

Ostatnim projektem jest stacja radiowa w języku angielskim, która będzie opierać się na muzyce dla aktywnych fizycznie.

 

Najście służb na domy polityków

Warto wspomnieć, że na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym także do domu byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 

Rzecznik prasowy neoprokuratory krajowej, prok. Przemysław Nowak wyjaśnił, że celem przeszukań jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego we wszczętym 19 lutego śledztwie ws. prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Przeszukania w związku z tą sprawą odbyły się w 25 miejscach w kraju.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Kaczyński: Panie Tusk, proszę przeprosić z ostatniej chwili
Kaczyński: Panie Tusk, proszę przeprosić

- Ja wzywam stąd z tego miejsca, z zamku z Nidzicy, zamku nidzickiego, żeby przeprosił. Panie Tusk proszę przeprosić, proszę przeprosić strażników, żołnierzy, ich rodziny, ich dzieci, bo te też były prześladowane w szkołach właśnie z tego powodu, że ich rodzice wykonują obowiązek wobec ojczyzny - mówił w środę w Nidzicy szef PiS Jarosław Kaczyński.

Hiszpania wzywa kraje arabskie. Chodzi o Izrael z ostatniej chwili
Hiszpania wzywa kraje arabskie. Chodzi o Izrael

Rząd Hiszpanii wezwał w środę kraje arabskie i muzułmańskie do uznania państwa Izrael. Apel ma związek z uznaniem dzień wcześniej przez hiszpańskie władze niepodległego państwa palestyńskiego.

Niemcy nie odpuszczają swoim rolnikom Wiadomości
Niemcy nie odpuszczają swoim rolnikom

Protesty niemieckich rolników, które zawierały także krytykę Zielono Ładu, ale kierowały się głównie przeciw krajowym decyzjom, zaczęły się w drugiej połowie grudnia 2023 roku. W szczytowym momencie protestów, w styczniu rolnicy oraz firmy transportowe, które dołączyły do nich, demonstrowały przed Bramą Brandenburską w Berlinie z udziałem ponad 800 pojazdów rolniczych z całych Niemiec. Około 8000 osób demonstrowało w Berlinie. W następujących tygodniach blokowano regularnie przejazd na najważniejszych niemieckich autostradach.

Politico: Skrajna prawica wygrywa wśród młodych Europejczyków z ostatniej chwili
Politico: "Skrajna" prawica wygrywa wśród młodych Europejczyków

"Skrajnie prawicowe" partie zyskują na popularności w całej Europie - a młodzi wyborcy to kupują - twierdzi serwis Politico.

Spięcie Szydło z Mastalerkiem: Nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać z ostatniej chwili
Spięcie Szydło z Mastalerkiem: "Nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać"

"Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie próbuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" - oświadczyła na platformie X była premier Beata Szydło. To reakcja na słowa prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka.

Burza wokół Anny Lewandowskiej z ostatniej chwili
Burza wokół Anny Lewandowskiej

W ostatnim czasie zawrzało wokół Anny Lewandowskiej. Na żonę Roberta Lewandowskiego spadła ogromna fala krytyki.

Nadchodzi gwałtowny wzrost cen gazu. Polacy otrzymają rachunki grozy z ostatniej chwili
Nadchodzi gwałtowny wzrost cen gazu. Polacy otrzymają rachunki grozy

Od 1 lipca 2024 r. czeka nas ogromny wzrost cen gazu. "W sumie, rachunki za gaz wzrosną średnio o 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu do roku 2022" - donosi Wirtualna Polska.

Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Jest oficjalny komunikat z ostatniej chwili
Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Jest oficjalny komunikat

Niemiecki trener piłkarski Hansi Flick został nowym szkoleniowcem drużyny FC Barcelona, ogłosił w środę hiszpański klub. W przeszłości trenował on polskiego napastnika "Barcy" Roberta Lewandowskiego, gdy ten był zawodnikiem Bayernu Monachium.

Nieoficjalnie: W przyszłym tygodniu spodziewany przełom ws. rozmów akcesyjnych z Ukrainą Wiadomości
Nieoficjalnie: W przyszłym tygodniu spodziewany przełom ws. rozmów akcesyjnych z Ukrainą

W przyszłym tygodniu spodziewany jest przełom w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią - twierdzą źródła UE. Sprawa powróciła w środę na szczebel ambasadorów, ale Węgry wysunęły listę żądań dotyczących m.in. kwestii praw mniejszości narodowych w Ukrainie.

Jest weto prezydenta Dudy z ostatniej chwili
Jest weto prezydenta Dudy

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Na mocy ustawy język śląski stałby się drugim obok kaszubskiego językiem regionalny w Polsce.

REKLAMA

Sprawa ks. Michała Olszewskiego. Jest oświadczenie Fundacji Profeto: Czujemy się ofiarami przemocy

Prokuratura postawiła w środę zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest czterech urzędników resortu sprawiedliwości i „beneficjent funduszu” ks. Michał Olszewski.
Pilne! Sprawa ks. Michała Olszewskiego. Jest oświadczenie Fundacji Profeto: Czujemy się ofiarami przemocy
Pilne! / grafika własna

- Drodzy Przyjaciele Fundacji Profeto!

W związku z licznymi pytaniami czujemy się w obowiązku poinformować Was, że założyciel naszej Fundacji ks. Michał Olszewski SCJ został aresztowany na trzy miesiące. Taką formę działania uważamy za dotkliwie niesprawiedliwą. Pomieszczenia Fundacji zostały przeszukane, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura posiadają wszystkie dokumenty związane z finansowaniem projektu "Archipelag – wyspy wolne od przemocy" ze środków Funduszu Sprawiedliwości i – z tego, co nam wiadomo – przeprowadziły w tej sprawie audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Konta Fundacji zostały zablokowane, dlatego prosimy, by nie dokonywać wpłat i zakupów. Obawiamy się, że działania wobec nas zmierzają do całkowitego zniszczenia Fundacji, portalu i radia Profeto, mimo że są to dzieła zupełnie osobne od projektu Archipelag.

Ks. Michał Olszewski wielokrotnie powtarza, że nie pozwoli wciągnąć projektu "Archipelag" dedykowanego ofiarom przemocy w bieżącą politykę. Dlatego też nie chcemy komentować tych niezwykle bolesnych wydarzeń, z wyjątkiem zapewnienia, że wszystkie nasze wysiłki zmierzały do zapewnienia beneficjentom Funduszu Sprawiedliwości całościowej i wielostronnej pomocy. Wierzymy, że "Archipelag – wyspy wolne od przemocy" powstanie i będzie służył wszystkim, bez względu na poglądy polityczne, wyznanie, płeć, orientację itd. 

Niestety w tym momencie sami czujemy się ofiarami przemocy i tak myślimy także o ks. Michale Olszewskim SCJ.

Komentatorów prosimy o rozwagę i umiar w wydawaniu sądów, a wszystkich ludzi dobrej woli prosimy, szczególnie u progu świąt zwycięstwa światła nad ciemnością, o modlitwę.

Ewelina Zamojska-Banaszczyk – Redaktor Naczelna.

- czytamy na stronie Fundacji Profeto.

Czytaj również: Znana z afery z Wrzosek kancelaria Clifford Chance w centrum skandalu finansowego w Niemczech

Nietypowy incydent na granicy polsko-ukraińskiej

 

Aresztowanie ks. Michała Olszewskiego

26 marca, ks. Michał Olszewski został zatrzymany przez ABW na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– Rzeczywiście funkcjonariusze ABW przyszli i prowadzili czynności w Warszawie, w Stopnicy i w Stadnikach. Tam były czasowe miejsca, gdzie Profeto prowadziło swoją działalność. Natomiast miejscem realnego funkcjonowania tej Fundacji dzisiaj są Stadniki. Funkcjonariusze ABW dostali pismo z Prokuratury Krajowej z nakazem sprawdzenia pomieszczeń, które należały, lub były w użytku Profeto w celu wyjaśnienia i zebrania dowodów związanych z Funduszem Sprawiedliwości – informuje w rozmowie z KAI rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów, ks. Włodzimierz Płatek SCJ. – W Warszawie i w Stopnicy czynności trwały krótko, ponieważ nie było tam żadnych materiałów. Natomiast w Stadnikach od rana do godz. 15.00 – dodaje.

Zgromadzenie nie ma kontaktu z ks. Michałem. – Od wczoraj nie odbiera telefonu. Nie wiemy, gdzie jest przetrzymywany – mówi ks. Płatek.

 

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Pieniądze Funduszu pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Ze środków tych sfinansowano, m.in. sprzęt dla szpitali. Beneficjentem Funduszu jest także fundacja Profeto, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych na warszawskim Wilanowie, pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości twierdzi, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu dotacji na projekt.

 

Fundacja Profeto

To w ramach Fundacji Profeto powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Inicjatywa powołania centrum terapeutycznego pojawiła się w 2019 r. Wówczas ks. Michał wraz ze współpracownikami zaproponował stworzenie miejsca, które będzie służyć ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej, jak i ofiarom cyberprzemocy. Działać ma całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie otrzymają osoby, rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Będzie to pomoc zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, jak nocleg czy wyżywienie, jak i takich jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów, czy prawników. W budynku znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami i kilka dużych pomieszczeń do terapii grupowej. Dla dzieci i młodzieży zaprojektowano przestrzenie związane z muzykoterapią, arteterapią i teatroterapią.

Portal OKO.press informował, że w budynku miała znaleźć się sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura open space. Takie doniesienia zdementował jednak zarząd Fundacji w swoim oświadczeniu z 29 stycznia br.: „Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty”. Ks. Michał Olszewski w rozmowach z mediami wyjaśniał, że tzw. studia nagraniowe w „Archipelagu” to pomieszczenia do muzykoterapii.

Konkurs, który wygrała Fundacja Profeto na dotację na budowę ośrodka, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 17.02.2020 r. W ramach konkursu wniosek dotacyjny na budowę Centrum Fundacja złożyła w grudniu 2020 r. „Na początku kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 288 125 zł, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 343 119 zł, a wkład własny fundacji Profeto to kwota 2 945 006 zł. Umowę dotacyjną podpisaliśmy 15.04.2020 r.” – informowała Fundacja Profeto. Działkę, której łączny koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł., sfinansowano w całości ze środków własnych fundacji i Zgromadzenia Księży Sercanów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło z początkiem grudnia 2021 r. 

Fundacja Profeto wskazywała, że w efekcie pandemii i skutków wojny na Ukrainie w okresie 3 lat nastąpił drastyczny wzrost kosztów budowlanych. „Fundacja zmuszona była kilkukrotnie wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbami o zwiększenie wartości dotacji i Ministerstwo wyrażało zgody na nasze prośby. Wartość projektu wynosi obecnie ponad 104 mln zł, z czego wartość zapisanej dotacji to kwota 98,9 mln zł. Warto jednak podkreślić, że fundacja Profeto wnosi 5% wkładu własnego. Dotychczas Fundacja otrzymała dotację w wysokości 66 mln zł, a wkład własny poniesiony przez Fundację w związku z prowadzoną inwestycją wyniósł już ponad 5 mln zł.” – pisali w oświadczeniu z 19 stycznia br.

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, prowadzi także działalność wydawniczą.

Pomaga również tzw. trudnej młodzieży, czyli osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu, czy mającym konflikt z prawem. Oferuje nie tylko wsparcie materialne, ale także psychologiczne. Pomoc otrzymują także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja deklarowała pomoc bez względu na wyznanie, itp.

Działania informacyjne Fundacja prowadzi za pośrednictwem portalu i radia.

 

Oświadczenie Zespołu KEP z 10 lutego

W oświadczeniu Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji opublikowanym 10 lutego, pisano, że „Ataki medialne skierowane są w stronę ks. Michała Olszewskiego SCJ oraz Fundacji Profeto w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, pogłębiają też cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Potrzeba stworzenia Archipelagu – Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne” czytamy w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący Zespołu bp Artur Ważny.

 

Kim jest ks. Michał Olszewski?

Ksiądz Michał Olszewski znany jest nie tylko jako prezes Fundacji Profeto, ale przede wszystkim rekolekcjonista, skupiony na ewangelizacji młodzieży.

Urodził się 5 marca 1982 w Rabce-Zdroju. Po maturze przerwał rozpoczęte studia na Politechnice Warszawskiej, aby 1 lutego 2002 r. wstąpić do postulatu do Klasztoru Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. We wrześniu 2002 r. rozpoczął nowicjat w Stopnicy. Tam też 21 września 2003 r. złożył profesję zakonną. Studiował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach na studiach filozoficzno-teologicznych. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2007 r., a święcenie kapłańskie przyjął 23 maja 2009 r. z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 

Pierwszą parafią, do której trafił, była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zajmował się tam duszpasterstwem młodzieży. Wraz z współbraćmi zorganizował w Łagiewnikach Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Wziął udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taize w Poznaniu. Jest organizatorem rekolekcji i wyjazdów dla młodych.

Podczas rocznego kursu w Rzymie, przygotowującego formatorów i wychowawców, trafił do watykańskiego klasztoru Dono di Maria, gdzie został wolontariuszem. Odprawiał wtenczas Msze św. dla bezdomnych i prostytutek.

Po powrocie do Polski został socjuszem mistrza nowicjatu w Stopnicy. Pełnił wówczas posługę egzorcysty w diecezji kieleckiej. Od 2017 r. jest rzecznikiem prasowym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz członkiem Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Męskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, wygłosił kilkaset serii rekolekcji na terenie całej Polski, w tym także dla młodych.

Za tworzenie różnorodnych form ewangelizacji młodzieży otrzymał w 2022 r. nagrodę Homo Dei „Pro Redemptione”.

 

Projekty

Jednym z pierwszych większych projektów jest portal profeto.pl, który działa od listopada 2012 r. Pomysł na portal powstał po pierwszych internetowych rekolekcjach, które ks. Michał O. zorganizował pod nazwą „Ciemne noce Nikodem”. Docelową grupą portalu są dorosłe osoby, między 18-40 rokiem życia. Zawiera, m.in. codzienne komentarze do liturgii Słowa. Dwa lata później powstało ewangelizacyjne Radio Profeto, które opierało się na nowoczesnej muzyce chrześcijańskiej.

Dzisiaj radia można słuchać w całej Małopolsce analogowo na 92.1 FM oraz 100.3 FM jak również w systemie cyfrowym DAB+ w kilkunastu lokalizacjach m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie czy Tarnowie, a także w internecie i przez aplikację mobilną.

Profeto jako grupa medialno-ewangelizacyjna posiada dwanaście różnych działów jak media, IT robiąc oprogramowanie dla Kościoła, działalność charytatywną, wydawniczą i ewangelizacyjną. 

Ostatnim projektem jest stacja radiowa w języku angielskim, która będzie opierać się na muzyce dla aktywnych fizycznie.

 

Najście służb na domy polityków

Warto wspomnieć, że na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym także do domu byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 

Rzecznik prasowy neoprokuratory krajowej, prok. Przemysław Nowak wyjaśnił, że celem przeszukań jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego we wszczętym 19 lutego śledztwie ws. prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Przeszukania w związku z tą sprawą odbyły się w 25 miejscach w kraju.Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe