Jak otrzymać Kartę Grosik

Chciałbyś otrzymywać zniżki?


Aby otrzymać Kartę Grosik wystarczy:


 • być członkiem NSZZ "Solidarność "
 • zapoznać się z regulaminem Programu Grosik
 • wypełnić i podpisać oświadczenie o przystąpieniu do Programu Grosik
 • przekazać je Przewodniczącemu Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność
 • Przewodniczący Organizacji Związkowej na podstawie otrzymanych oświadczeń wypełnia zamówienie na Karty Grosik
 • Przewodniczący Organizacji Związkowej przekazuje oświadczenia i zamówienie na Karty Grosik do Pełnomocnika w swoim Regionie
 • Pełnomocnik wysyła pocztą oryginały oświadczeń, a zamówienie drogą elektroniczną grosik@solkarta.pl lub faksem (58) 308-43-42 do Tysol Sp. z o.o.
 • jeśli w Regionie nie został powołany Pełnomocnik Programu Grosik oświadczenia wraz z zamówieniem należy przekazać bezpośrednio do Tysol Sp. z o.o.
 • wyprodukowane Karty Grosik zostaną wysłane do Pełnomocnika, bądź bezpośrednio do Organizacji Związkowej, w celu przekazania ich nowym członkom Programu

 

 

 

Pliki do pobrania


 • Regulamin Programu Grosik (PDF/doc.)
 • Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Grosik (PDF/doc .)
 • Zamówienie na Karty Grosik (doc./xls.)

Uwaga! Oświadczenia należy uzupełniać wielkimi literami! Zamówienie również (jeśli jest uzupełniane ręcznie).

Zebrane oryginały oświadczeń należy przesłać na adres siedziby firmy Solkarta Sp. z o.o., natomiast zamówienie w wersji elektronicznej prosimy wysyłać na adres e-mail: grosik@solkarta.pl
 

Cennik


Zgodnie z uchwałą Zarządu "Solkarta" Sp. z o.o. od dnia 01.03.2010 r. jednorazowy koszt zakupu karty "Grosik", jaki ponoszą Organizacje Związkowe wynosi:

1,00 zł + VAT /szt. (odbiór osobisty)

1,20 zł + VAT /szt. (wysyłka pod wskazany adres)

 

UWAGA! Przy zamówieniu należy podać dane Organizacji Związkowej, w celu wystawienia faktury vat.