loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
O konflikcie w Denso Thermal Systems w liście do J. Kaczyńskiego
Opublikowano dnia 27.07.2018 18:39
"Nie może być tak, że ludzie pracujący traktowani są czasami, przez niektórych, jak niewolnicza siła robocza" - pisze w liście do Jarosława Kaczyńskiego przewodniczący NSZZ Solidarność w Denso Thermal Systems Polska, Mateusz Guźla.

arch.

Szanowny Panie Prezesie,

Mając na uwadze Pańskie nastawienie do problemów społecznych w zakresie praw pracowników w Naszej Ojczyźnie, wspierając działania ludzi pracy w walce z globalnymi korporacjami o przestrzeganie prawa w Polsce pragnę zwrócić się do Pana w sprawie, której znaczenie jest bardzo istotne z punktu widzenia należytego przestrzegania standardów praw i wolności związkowych.Jestem pracownikiem firmy Denso Thermal Systems Polska sp.zoo ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy. Ponadto pełnię kilka ważnych funkcji w NSZZ Solidarność, jako:

 

  • Członek Zarządu NSZZ Solidarność w Regionie Śląsko Dąbrowskim

  • Przewodniczący NSZZ Solidarność w Denso Thermal Systems Polska

  • Wiceprzewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Fiat Chrysler Automobiles Poland

  • Delegat w Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność

  • Delegat Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność

  • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Denso Thermal Systems Polska

Z racji tych funkcji czuję się szczególnie zobowiązany do troski o przestrzeganie w zakładach pracy standardów praw pracowniczych i związkowych ponieważ deptana jest godność pracowników, którzy w odczuciu pracodawców powinni być wyłącznie maszynami służącymi do wzbogacenia wąskich grup posiadaczy – uważających się za nie wiadomo jaką „Elitę”! Musi jednak być zachowana równowaga w państwie. Nie może być tak, że ludzie pracujący traktowani są czasami, przez niektórych, jak niewolnicza siła robocza. Traktuje się ich z pogardą, a także upokarza. Powszechnie bowiem wiadomo, iż NSZZ Solidarność od momentu swojego powstania staje w obronie pokrzywdzonych. Sprzeciwia się wobec niesprawiedliwości, łamaniu fundamentalnych praw człowieka, pracowniczych i związkowych.

Pragnę zapoznać Pana ze szczególną sytuacją, która dotyka bezpośrednio mojej osoby. Historia zatoczyła koło- 12 grudnia 2008 r. zostałem dyscyplinarnie zwolniony z pracy w Denso Thermal Systems Polska. W powyższej sprawie interweniował Pan interpelacjami. Postawiono mi pięć zarzutów. Sąd odrzucił wszystkie. 30 marca 2009 roku zapadł Wyrok przywracający mnie do pracy. Denso wniosło Apelację, którą 15 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił uzasadniając, że zwolnienie nastąpiło z naruszeniem prawa. W tym miejscu konieczne są zmiany w prawie, które przywrócą podstawową ochronę pracownika w sporze z pracodawcą. W żadnym wypadku nie może być dalszej zgody – na obecnie powszechnie stosowane – zwolnienia bezpodstawne, ale skuteczne. W praktyce oznacza to bowiem, że pracownika można w każdej chwili zwolnić pod byle pozorem (a nawet bez żadnego powodu) i nawet jak odwoła się on do sądu, to przez cały czas procesu – co wraz z apelacją trwa dwa, trzy lata – zostaje pozbawiony źródła utrzymania! Słowem pracownik ma teoretyczne prawo do sądu, ale nie ma praktycznego do przeżycia. Zwłaszcza, że odszkodowanie za bezprawne zwolnienie jest obecnie wielokrotnie niższe od utraconych zarobków. To trochę tak, jakby za rozbój na ulicy kara wynosiła kilka procent wartości łupu...

Po przywróceniu do pracy w firmie powstał związek zawodowy NSZZ Solidarność, w którym pełnię funkcję Przewodniczącego organizacji. Od tego momentu rozpoczął się konflikt, który dotyka mojej osoby. Pracodawca na wszelkie sposoby utrudnia moją działalność związkową oraz pełnienie funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Nade wszystko nie wyraża zgody na oddelegowania do wykonania czynności doraźnych, nakłada na mnie od wielu lat bezzasadne kary porządkowe i ogólnie nie szanuje mej godności, jako pracownika, do czego zobowiązują przepisy kodeksu pracy. Trzeba jasno powiedzieć, że niesłane czasy wyścigu pracy już minęły, zaś przepisy prawa muszą uwzględniać, że zgodnie z Konstytucją RP podstawą ustroju naszego państwa jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na dialogu i współpracy partnerów społecznych.

Tak wygląda rzeczywistość w Denso Thermal Systems Polska. Pragnę przedstawić Panu sytuację w celu poszukiwania rozwiązań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. Reguły gry powinny być bowiem jasne i równe dla wszystkich, zaś polskie prawo ma chronić interesy Polski i Polaków, a nie obcych. Do tego niezbędna jest zmiana przepisów prawa. Razem możemy tego dokonać, pokazując jednocześnie, że Polska potrafi zadbać o swoich pracujących obywateli. Konflikty zupełnie bezzasadne są szczególnie niebezpieczne społecznie i mogą stanowić bardzo groźny precedens. W obecnie szybko zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej niedopuszczalne jest tolerowanie bezprawnych działań osób odpowiedzialnych za stan sprawy.

Wiedząc, jaką rolę w kształtowaniu wolności, praw związkowych i pracowniczych odgrywa Pan, jak i odegrał ŚP. Prezydent Lech Kaczyński Pański Brat wyrażam przekonanie, iż moje argumenty zasłużą na Pańską uwagę i po raz kolejny doprowadzi Pan do wprowadzenia koniecznych zmian legislacyjnych w tej bardzo istotnej sferze życia społeczno-politycznego. Uporczywość oraz wrogie nastawienie dyrekcji do związku zawodowego NSZZ Solidarność zasługują na surową ocenę przez organy ścigania. Niestety dotychczasowa praktyka i doświadczenia naszej organizacji związkowej w kontaktach wzbudzają istotny niepokój prawny co do właściwego zrozumienia przez oskarżyciela publicznego istoty relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Jakiekolwiek próby wszczynania postępowań skutkują albo odmową ich wszczęcia, albo ich umarzaniem. Jak widać brak jest woli zainteresowania organów ścigania w ściganiu tego rodzaju przestępstw.

Istnieje poważna obawa, że umarzane postępowania doprowadzą do permanentnego naruszania praw i wolności związkowych w firmie Denso oraz uniemożliwienia mi należytego wypełniania moich funkcji w NSZZ Solidarność. Aby szerzej przedstawić sygnalizowane powyżej zagrożenia, jak również omówić pozostałe problemy dotykające pracowników zwracam się do Pana Premiera z prośbą o spotkanie.

cleardot.gif
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Guźla
 
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Konferencja "Układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej" - Piotr Duda
Blogi
avatar
.
Rosemann

Rosemann: Czy Warszawa była tego warta (na gorąco)
Szkoda Jakiego bo faktycznie szarpał przeciwnika niesamowicie. I gdyby dano mu to robić w spokoju, bez medialnego szumi i zabójczej „pomocy” Kurskiego, być może dałby radę. Tak, jak dali radę w spokoju osiągnąć jakiś sukces Płażyński w Gdańsku i Wassermann w Krakowie.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Czy Wassermann i Majchrowski wreszcie się obudzą?
Nie oczekuję żadnych fajerwerków programowych, ani sensacyjnych obietnic, bo stateczny Kraków nie wierzy w gruszki rosnące na wierzbach, lecz ceni spokój, rozwagę, konsekwencję.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Dobre wieści z krakowskiego wzgórza Kaim
Cieszę się, że sprawa przyszłości wzgórza Kaim wydaje się być na dobrej drodze do załatwienia jej zgodnie z historycznym charakterem tego miejsca na obrzeżach Krakowa.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.